Als u veiligheid hoog in het vaandel heeft

Nieuwsbrief

 

 

Mildenburg 20

3328 JE  Dordrecht

tel :           078-3150381

fax:           078-7851248

mob:         06-23545698

e-mail:     mail@astex.nu         

Internet: www.astex.nu

 

Nieuwsbrief                    Datum:   10 maart 2007

                                                                                            

                                                                                                                    Nieuwsbrief:   2

                                                                                                                    Jaargang:      2

          

Aantal pagina ’s          :  3

 

 

 

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen @stex.nu ontvangt u:

de 2e nieuwsbrief van @stex.nu van jaargang 2

 

sponsering

In onze vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat @stex.nu  vanaf 10 februari 2007 met twee EHBO ploegen gaat meedoen aan de bedrijfsfederatie wedstrijden.

Door de sponsering van twee van twee EHBO ploegen stelt @stex.nu 6 EHBO’ers van een EHBO vereniging in de gelegenheid om hun hobby uit te kunnen voeren in wedstrijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  De twee EHBO ploegen van @stex.nu:

                                                                                  Boven:      volwassene EHBO ploeg

                                                                                  Beneden:  Jeugd EHBO ploeg

 

@stex.nu vindt het belangrijk dat mensen op een positieve enthousiaste manier bezig zijn met EHBO

en dit op een zelfde wijze uitdragen naar anderen een en ander natuurlijk niet alleen op bedrijfsniveau maar zeker ook op verenigingsniveau. Tenslotte ben ik zelf ook nog actief bij een EHBO vereniging alhoewel dit gezien de drukte op een wat lager pitje doorgaat.

Zoals u al eerder gelezen heeft, gaat het hier om twee EHBO ploegen van ieder 3 EHBO’ers.

1 volwassene EHBO ploeg en 1 jeugd EHBO ploeg.  Nu zult u wellicht denken waarom een jeugdploeg? In de huidige maatschappij is het moeilijk om mensen te motiveren zich op verenigingsniveau bezig te houden met EHBO, dit geld voor volwassenen laat staan voor tieners.

Daarom vindt @stex.nu het belangrijk de jeugd te stimuleren zich op een positieve manier in te zetten voor de maatschappij, en gezien de jeugd de toekomst heeft hoopt @stex.nu op een lange positieve samenwerking met deze jeugd ploeg. Dit geld natuurlijk ook voor de volwassenen ploeg!

 

Jubileumwedstrijd  10 februari 2007

Op 10 februari heeft de Jubileumwedstrijd van de federatie voor bedrijfs EHBO plaats gevonden.

waarbij @stex.nu voor het eerst heeft deelgenomen. Het heeft wat voeten in aarde gehad maar

ondanks de korte voorbereidingsperiode is het gelukt de kleding en materialen op 10 februari 2007 op orde te hebben. Om 9.30( 10 feb. 2007) zijn de laatste tassen met de geborduurde logo’s  bij de “drukker” opgehaald. De wedstrijd begon om 13.00 uur en duurde tot het eind van de middag. Voor @stex.nu was het belangrijkste: deelnemen aan de wedstrijd. 

Zonder verwachtingen hebben de ploegen met grote inzet deelgenomen aan de Jubileumwedstrijd, en die inzet is beloond met een eerste plaats voor de volwassenen ploeg en een vierde plaats voor de jeugdploeg. Twee uitzonderlijk goede prestaties!

De eerste plaats spreekt voor zich maar de 4e plaats van de jeugdploeg is misschien nog wel een grotere prestatie gezien het feit dat het hier om een Jeugd ploeg gaat die moest strijden tegen EHBO ploegen met volwassenen. Bij jeugd EHBO komen niet alle onderdelen die de volwassenen EHBO behandeld worden zoals de Reanimatie en epilepsie aan bod. Hierdoor is een jeugd ploeg  altijd qua kennis en ervaring in het nadeel. Ook in deze wedstrijd waren er diverse onderdelen die niet in de jeugd EHBO aan bod komen in het wedstrijdprogramma. Er is in de jurering geen compensatie verleend aan de jeugdploeg en dit onderstreept te meer wat voor een prestatie er door dit jeugdteam is neergezet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instructeur kleine blusmiddelen NIBHV

Op woensdag 07 maart 2007 heb ik examen gedaan voor de opleiding tot instructeur kleine blusmiddelen van het NIBHV .

 

De weg naar het examen was er een zoals voorspeld door de opleiders als een lange tijdrovende weg die veel vergt van de kandidaten. Een voorbeeld hiervan is dat je in de korte tijd die er voor het examen is alle lesschema’s moet klaarmaken waaruit je op de dag van het examen te horen krijgt welke twee lessen je moet geven. De tijd die in het maken van de lesschema’s ging zitten is ergens rond de 150 uur. Hiervoor heb je nog de nodige tijd aan een port folio moeten werken welke je met alle mede cursisten moest uitwerken  Op het examen werd je hierover ondervraagd (ook het werk van je mede cursisten).

Tot mijn  grote vreugde kan ik mededelen dat ik geslaagd ben en dat ik nu bevoegd instructeur kleine blusmiddelen ben tevens mag en kan ik nu de opleiding tot ploegleider BHV geven.

 

VCA

Binnenkort is @stex.nu ook in staat om VCA opleidingen te geven.

Wanneer dit het geval is word u doormiddel van een nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

     

Tot slot:

Hieronder vindt u nog een opsomming waarin @stex.nu iets voor uw bedrijf kan betekenen.

 

Het geven van: 

Instructies “EHBO”.

BHV opleidingen en herhalingen (ook NIBHV).

Opleidingen en herhalingen ploegleider BHV (ook NIBHV)

Reanimatie trainingen (NRR; Nederlandse Hartstichting en Oranje kruis volwassenen en kinderen)

AED trainingen.

Opleidingen en herhalingslessen tot LOTUS  slachtoffer.

Het maken van vluchtroute tekeningen(ontruimingsplattegronden) en overzichtstekeningen voor bedrijfsnoodplannen.

Het maken van BHV plannen.

 

 

Indien u vragen heeft……………..   mail dan nu naar @stex!           (mail@astex.nu)

 

 

Met vriendelijke groeten,

@stex.nu,

 

 

 

 

Alex Stegeman

 

  K.v.k.  nr.  24391969  te Rotterdam                     -                    BTW nr.  NL2069.89.386.B01                    -                    Postbank:  4913654 

                   

                               Op alle offertes en overeenkomsten met @stex.nu zijn de leveringsvoorwaarden van @stex.nu Solutions van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24391969.    

                                                                                                                         Deze voorwaarden worden u desgewenst kosteloos toegezonden. Voorts liggen deze ter inzage op het kantoor van @stex.nu

 

 

 

 

 

 

 

Mildenburg 20

3328 JE  Dordrecht

tel :           078-3150381

fax:           078-7851248

mob:         06-23545698

e-mail:     mail@astex.nu         

Internet: www.astex.nu

 

 

Nieuwsbrief                         Datum: 28 januari 2007

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     Nieuwsbrief:    1

                                                                                                                        Jaargang:       2

Bedrijfsnaam                :

Tav                                :

Aantal pagina ’s          :  2

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

@stex Graphical Solutions is volop in ontwikkeling, en zal hierdoor steeds meer voor uw bedrijf kunnen betekenen.

 

Naamsverandering per 26-01-2006

Vanaf 26 januari 2006 is de bedrijfsnaam van @stex Graphical Solutions veranderd in : @stex.nu

 

Het besluit hiertoe is genomen wegens het feit dat “Graphical Solutions”niet meer goed de lading van de werkzaamheden dekte.  Het ontwerpen van bedrijfslogo’s en bedrijfshuisstijlen heeft een minder belangrijke plaats in de werkzaamheden van @stex.nu  ingenomen dan het geven van Arbo gerelateerde cursussen. De vraag waarvoor “Graphical Solutions” stond werd dus steeds moeilijker uit te leggen.

 

Het eerste deel van de naam @stex.nu  @stex  of ook wel Astex  is een samenstelling van de naam van de oprichter van @stex.nu: Alex Stegeman de eerste en laatste letter van zijn voornaam: Alex en de eerste drie letters van zijn achternaam: Stegeman.

Wanneer je de twee letters van zijn voornaam als eerste en laatste letter laat staan en je voegt de eerste 3 letters van zijn achternaam ertussen ontstaat er dus: Astex

 

Het tweede deel heeft met de omschrijving van het bedrijf te maken.

 

De nieuwe naam @stex.nu wordt als volgt uitgesproken: Astex en nu

 

Nu zult u denken maar wat heeft en nu  (.nu) dan te maken met  Arbo opleidingen?

Een vraag die cursisten en bedrijven vaak aan mij als instructeur of bedrijf stellen als ze het niet meer weten is: 

@stex, wat moeten we nu doen, of met andere woorden: @stex. En nu?

Hieruit is de volgende naam gekomen @stex.nu  

 

Met een nieuwe bedrijfsnaam komt van zelfsprekend ook een nieuw e-mail adres: mail@astex.nu

Tevens komt er op korte termijn een internetsite met adres: WWW.astex.nu  waarvan u tzt op de hoogte gesteld zult worden.

 

Een tweede aspect dat @stex.nu in zijn bedrijfsnaam heeft trachten vast te leggen is het feit dat het GEEN zelfstandig opleidingsinstituut is, maar zich beperkt met het lesgeven onder naam van het instituut dat @stex.nu inhuurt. Dus de lessen worden altijd in samenwerking (opdracht) van een ander instituut gegeven.

Als dit uw opleidingsinstituut is geeft @stex.nu de cursus/les in samenwerking (opdracht) van u.

 

Dus u zou kunnen zeggen: @stex en u!  wanneer je dit uitspreekt staat ook hier: @stex.nu

 

Sponsoring

 

Vanaf de wedstrijd van 10 februari zal @stex.nu 2 EHBO ploegen van een EHBO vereniging sponsoren voor het deelnemen aan de Bedrijfsfederatie wedstrijden.

 

In eerste instantie zou dit pas in het najaar van 2007 van gaan  gebeuren(met het nieuwe EHBO seizoen), maar omdat op 10 februari 2007 er een jubileum wedstrijd is, is het een en ander in een stroomversnelling gekomen, en zal @stex.nu al op 10 februari 2007 aan deze wedstrijd deelnemen.

 

Natuurlijk zullen deze twee ploegen in shirts van @stex.nu deelnemen.  Alhoewel alles kortdag  was is het toch gelukt om op tijd shirts in de juiste kleur te vinden. De kleding licht momenteel bij de drukkerij voor het logo, en zal als alles op tijd klaar is voor het eerst te zien zijn met de bovengenoemde jubileumwedstrijd. Ook de EHBO tassen (rugzakken) zijn besteld.

Hopelijk is alles op tijd af.

 

 

 

     

Tot slot:

 

Hieronder vindt u nog een opsomming waarin @stex.nu iets voor uw bedrijf kan betekenen.

 

Het geven van: 

Instructies “EHBO”.

BHV EH opleidingen en herhalingen (ook NIBHV).

Reanimatie trainingen (NRR; Nederlandse Hartstichting en Oranje kruis volwassenen en kinderen)

 AED trainingen.

Opleidingen en herhalingslessen tot LOTUS  slachtoffer.

Het maken van vluchtroute tekeningen(ontruimingsplattegronden) en overzichtstekeningen voor bedrijfsnoodplannen.

Het maken van BHV plannen.

 

 

Indien u vragen heeft……………..   mail dan nu naar @stex!           (mail@astex.nu)

 

 

Met vriendelijke groeten,

@stex.nu,

 

 

 

 

 

 

 

Alex Stegeman

 

 K.v.k.  nr.  24391969  te Rotterdam                     -                    BTW nr.  NL2069.89.386.B01                    -                    Postbank:  4913654 

                   

                               Op alle offertes en overeenkomsten met @stex.nu zijn de leveringsvoorwaarden van @stex.nu Solutions van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24391969.    

                                                                                                                         Deze voorwaarden worden u desgewenst kosteloos toegezonden. Voorts liggen deze ter inzage op het kantoor van @stex.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     K.v.k.  nr.  24391969  te Rotterdam                     -                    BTW nr.  NL2069.89.386.B01                    -                    Postbank:  4913654 

                   

                               Op alle offertes en overeenkomsten met @stex.nu zijn de leveringsvoorwaarden van @stex.nu Solutions van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24391969.    

                                                                                                                         Deze voorwaarden worden u desgewenst kosteloos toegezonden. Voorts liggen deze ter inzage op het kantoor van @stex.nu