Zoals al eerder vermeld moet ieder bedrijf een BHV organisatie hebben. Hoe deze BHV- organisatie eruitziet moet schriftelijk zijn vastgesteld. Dit gebeurd bij voorkeur in een BHV– plan. Het BHV plan is onderdeel van een bedrijfsnoodplan. De aandachtspunten en de grote van de BHV-organisatie komen voort uit de restrisico’s die uit de Risico inventarisatie & evaluatie naar voren gekomen zijn.

 

Een bedrijfsnoodplan bevat 4 onderdelen:

· Brandpreventie plan

· BHV–plan

· Ontruimingsplan

· Opleidingsplan.

 

Brandpreventie plan:

Hierin staat omschreven welke middelen er binnen een bedrijf aanwezig zijn om een brand zoveel mogelijk te beperken en te bestrijden.

O.a. welke blusmiddelen; vluchtmiddelen en brandmeldinstallatie er binnen het bedrijf aanwezig zijn.

 

BHV– plan

Hierin staat omschreven:

·  hoe de BHV–organisatie in elkaar zit

           de taken van een BHV-ers; wat zijn hun bevoegdheden;wat word er van het personeel verwacht , enz.

· een boomstructuur met hierin de diverse functies zoals: Hoofd BHV; Ploegleider BHV; BHV-ers;

· de middelen waarover de BHV organisatie beschikt in omschreven.

· Een omschrijving van eventueel mogelijke calamiteiten met daarbij een omschrijving hoe men dient te handelen.

 

Natuurlijk kunnen hier nog meer punten in opgenomen zijn.

 

Ontruimingsplan

Hierin staat omschreven:

· hoe er moet worden ontruimt

· Waar de verzamelplaats is

· Hoe en waar het personeel het pand moet verlaten

· de middelen waarover de BHV organisatie beschikt ten behoeve van een ontruiming

· De taken van een bhv-er tijdens een ontruiming

· Wat een bhv-er wel en niet mag tijdens een ontruiming

· Een omschrijving van eventueel mogelijke calamiteiten met daarbij een omschrijving hoe men dient te handelen.

 

Ook hierbij kunnen nog meer punten zijn opgenomen.

 

Opleidingsplan

Hierin staat vermeld:

· Wie er en wanneer deze personeelsleden opgeleid moeten worden tot BHV-ers

· Wanneer de BHV-ers  de herhalingslessen gaan volgen

· Wanneer er (onruimings) oefeningen gehouden worden

· Een begroting van de kosten van de BHV organisatie

 

Bij veel (kleinere) bedrijven zijn het BHV-plan en het ontruimingsplan samengevoegd.

Ook moeten er in het bedrijfsnoodplan ontruimingsplattegronden en veiligheidsplattegronden zijn opgenomen.

 

@stex.nu kan voor u deze bedrijfsnoodplannen maken wat hier echter wel vooraf gemaakt moet zijn is een Risico inventarisatie & evaluatie

Zonder Risico inventarisatie & evaluatie is het niet mogelijk een bedrijfsnoodplan te maken, daar hier het aantal benodigde BHV-ers, de restrisico’s benodigde middelen uit naar voren komen.

Tevens kunnen wij u begeleiden en/of adviseren bij het maken van een bedrijfsnoodplan.

 

 

Tel:        078-3150381

Fax:       tijdelijk buiten gebruik

Mob:      06-23545698

 

E-mail:  mail@astex.nu

Voor verdere informatie:

Als u veiligheid hoog in het vaandel heeft

Bedrijfs noodplannen