Tekstvak: RI&E staat voor: Risico Inventarisatie & Evaluatie 

In de Arbo-wet is ook vastgelegd dat iedere werkgever een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) van zijn bedrijf dient te maken. 
Een RI&E is een inventarisatie van gevaren en een inschatting van de kans dat die gevaren zullen optreden. Naar aanleiding van de RI&E zullen zogenaamde restrisico’s zichtbaar worden. Restrisico’s zijn risico’s die niet kunnen voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen zoals bronbestrijding. De mogelijke gevolgen van restrisico’s moeten via de bedrijfshulpverlening zo klein mogelijk worden gehouden. De BHV word ingevuld op basis van de restrisico’s. Voorbeelden van restrisico’s die in elk bedrijf voorkomen zijn: 

Brand
Acute ziekten en aandoeningen’
Vallen en struikelen
Aanrijdingen 
Beknelling

Daarnaast kunnen er in bedrijven specifieke risico’s gelden, bijvoorbeeld de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Verder zijn de risico’s die uit de RI&E naar voren komen ook bepalend voor het aantal BHVérs in de BHV-organisatie van een bedrijf en wat voor soorten blusmiddelen (buiten het aantal brandslanghaspels dat in de bouwverordening bepaald is) aanwezig moeten zijn.

De RI&E staat als basis voor de gehele BHV organisatie, en moet voordat de BHV organisatie op poten word gezet en het bedrijfsnoodplan word gemaakt 
uitgevoerd worden.

@stex.nu maakt zelf geen RI&E maar werkt samen met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.
Wij kunnen dus op zeer proffesionele wijze aan deze vraag voldoen.

Tel:        078-3150381

Fax:       tijdelijk buiten gebruik

Mob:      06-23545698

 

E-mail:  mail@astex.nu

Voor verdere informatie:

Als u veiligheid hoog in het vaandel heeft

RI&E